logotest

www.krakow-niemiecki.pl

Strona główna
Cennik
Mapka
Kontakt
Zakres czynności tłumacza przysięgłego
ZAKRES CZYNNOŚCI TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO

Tłumacz Przysięgły: tel. 603 683 407

Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego i specjalizuje się w przekładzie dokumentów procesowych, urzędowych i uwierzytelnianiu obcojęzycznych odpisów takich dokumentów oraz może poświadczać tłumaczenia i odpisy wykonane przez inne osoby. Do poświadczania tłumaczeń oraz poświadczania odpisów pism tłumacz przysięgły używa pieczęci, zawierającej w otoku jego imię i nazwisko, a w środku wskazanie języka, w zakresie którego ma uprawnienia oraz pozycję na liście tłumaczy przysięgłych poprzedzoną literami NR TP. Na wszystkich poświadczonych dokumentach, które wydaje tłumacz przysięgły, wymienia się pozycję, pod którą tłumaczenie lub odpis są odnotowane w repertorium oraz należy stwierdzić, czy sporządzono je z oryginału, czy też z tłumaczenia lub odpisu. Tłumacz przysięgły wykonuje również tłumaczenia ustne na potrzeby organów państwowych.
Wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego w Polsce reguluje Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25 listopada 2004 roku (Dz.U.Nr 273, poz. 2702), która obowiązuje od dnia 27 stycznia 2005 roku.german@poczta.fm


Tłumaczenia: tel. 12 290 31 85

Najbardziej profesjonalne tłumaczenia języka niemieckiego w Krakowie.